Φορολογικές Υπηρεσίες

1455565984_graphs

 

Στον τομέα αυτό σας παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

 1. Φορολογική τήρηση και ενημέρωση για ότι αφορά τον Κώδικα Φορολογικής
 2. Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ).
 3. Υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ.
 4. Υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΕΕ, ΦΜΥ κ.λ.π).
 5. Δηλώσεις ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ) νομικών προσώπων.
 6. Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών & Προμηθευτών.(ΜΥΦ)
 7. Υποβολή Δηλώσεων Ενδοκοινοτικών Εισαγωγών και Εξαγωγών Intrastat, και
 8. VIES.
 9. Υποβολή Ετήσιων Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7 κ.λ.π..
 10. Τακτική ηλεκτρονική ενημέρωση του πελάτη για νέες φορολογικές,
 11. λογιστικές, εργατικές, ασφαλιστικές και άλλες διάφορες διατάξεις τον
 12. αφορούν για την επιχείρηση του.